Welkom bij Digitaal Dorp Sibrandahûs!

26 april 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Lintje voor Joke de Vries 2017De 81-jarige Johanna de Vries-Bosch, roepnaam Joke, uit Sibrandahûs is woensdag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In het gemeentehuis in Damwâld werden haar in het bijzijn van naaste familieleden de versierselen opgespeld door burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Dantumadiel. Daarna werd koers gezet naar de Kloosterkapel in Sibrandahûs. Hier had zich inmiddels al een grote menigte vrienden, familie, buren en andere bekenden verzameld om het feestje met de decoranda te vieren. De koffie, cake, soep en broodjes waren nu eens door anderen verzorgd…..

Joke viel ook in ‘haar eigen kerkje’ van de ene verbazing in de andere, maar ze genoot met volle teugen. ,,Geweldich wat se hjir allegear foar my dogge. Wisten jimme snein ek al dat ik in lintsje krije soe?’’, vroeg ze, doelend op het zondagmiddagconcert (van Twarres) dat enkele dagen eerder had plaatsgevonden. Bij die gelegenheid stond het vertrouwde gezicht van Joke weer op haar vertrouwde plek achterin het kerkje om hier de catering voor het publiek te verzorgen. Joke is al sedert de oprichting in 1994 als bestuurslid en vrijwilligster betrokken bij de stichting Kloosterkapel Sibrandahûs. Naast de catering tijdens concerten en andere evenementen, regelt zij als commissielid tal van andere zaken voor de stichting. Tevens is zij als ‘overbuurvrouw’ van het kerkje het aanspreekpunt voor bezichtigingen van de Kloosterkapel, waarbij ze persoonlijk tekst en uitleg geeft.

Joke was op de ochtend van de lintjesregen nietsvermoedend door voorzitter Sjoerd Helbig en commissielid Lysbeth Stockmann van de Kloosterkapel meegelokt naar het gemeentehuis, waar gepraat moest worden over een parkeerplaats bij de kapel. De ware reden bleek echter een heel andere te zijn: ,,Het heeft Hare Majesteit behaagd…’’. Bescheiden als ze is, liet Joke alle officiële plichtplegingen over haar heen komen met de woorden ‘ít hie om mij net hoecht’. Maar ze was er ook ‘och sa bliid mei’.

Het lintje vormt een terechte erkenning voor alles wat zij tot dusver – ‘ik hâld noch net op’ - voor de samenleving gedaan en betekent heeft. Een aantal jaren geleden werd ze al uitverkoren tot Vrijwilligster van het Jaar in Dantumadiel, nu dus gevolgd door de bekroning met een koninklijke onderscheiding.

Naast de stichting Kloosterkapel is Joke actief voor de activiteitencommisie Oranjevereniging Rinsumageast/Sibrandahûs, het Albanië-comité en de stichting archeologisch steunpunt Klooster Claercamp en de Wandel-elfstedentocht. Ook is haar naam nauw verbonden met de plaatselijke toneelvereniging (1988-2005), het dorpsfeest, de collecte van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en tot slot de IBS Driesum. Op deze basisschool gaf ‘crea beppe Joke’ (zoals ze daar werd genoemd) van 1995 tot de opheffing van de school in 2015 les in handvaardigheid.

 

Tekst: Sicko Hoogterp

 

Sibrandahûs (Sijbrandahuis) is een dorp in de gemeente Dantumadiel (Dantumadeel) in de provincie Friesland.

Er wonen zo'n 50 inwoners. Daarmee is het het kleinste dorp van de gemeente Dantumadiel.
In het midden van het dorp staat een 13e eeuws kerkje, vermoedelijk heeft dit behoort aan o.m. de adelijke familie Van Starkenborch. Het is beter bekend als 'kloosterkapel Sijbrandahuis'.
In dit kerkje zijn nog kloostermoppen aanwezig, mogelijk van en/of gebakken in het klooster Claercamp bij Rinsumageast (Rinsumageest). De grafkelder van de familie Tjaerda van Starkenborch bevindt zich in het koor. Vanaf de 16e eeuw vestigde zich dit nageslacht te Leens (Gr). Thans worden er regelmatig concerten in het kerkje georganiseerd.De Dokkumer Ee stroomt ten noorden van Sibrandahûs, onderdeel van de elfstedentocht route. De schaatsers passeren hier 2x. Tevens gaat de  fietselfstedentocht door Sibrandahûs.
In het westen van Sibrandahûs stond eens het klooster Claercamp (1165-1580). Thans is er nog een gedenksteen te zien.
en het Museum Klooster Claercamp te Rinsumageest Naast de gedenksteen kunt U er overnachten bij BenB ClaerCamp. Bij de overnachtingsplaatst is het Museumsteunpunt Claercamp.Ook bevindt zich hier de  Klaarkampstermar  van Staatsbosbeheer. Dit is een uniek natuurgebied met zoute vegetatie. Af en toe worden hier excursies georganiseerd door Staatsbosbeheer. Ten zuiden van dit gebied staat een mooie windmolen.Qua verenigingsleven is Sibrandahûs nauw verbonden met het naastgelegen Rinsumageast.

Een bekende inwoner zegt over zijn dorp: “In lyts doarp mei in grutte namme